Kompetansebehovet i en urolig verden

Kompetanseforum Østfold inviterte til samling 25. april, og tema for dagen var «Kompetansebehovet i en urolig verden». 

Bilde av Thomas Orud Harlem, René Rafshol i bakgrunnen - Klikk for stort bildeBilde av Thomas Orud Harlem, René Rafshol i bakgrunnen Hallvard Mørk Tvete

Det grønne skiftet, teknologisk utvikling, aldring og geopolitisk uro skaper omstillingsbehov. Regjeringens langtidsplan for forsvaret vitner om at Forsvaret helt klart påvirkes og derav er i omstilling. Vi ser nå et historisk løft hvor alle forsvarsgrener skal styrkes. I den forbindelse ville vi gjerne høre mer om hvordan dette påvirker organisasjonen.

Forsvaret, representert av Rino Bandlitz Johansen, Kommandørkaptein og hovedlærer ved Stabsskolen og Thomas Orud Harlem, leder for 134 Luftving og Rygge flystasjon, mener Forsvaret opplever store bevegelser i mellomledersjiktet, at kampen om de kloke hodene blir større og større og de er bekymret for voksesmerter.

Tore Gimse, prodekan for forskning fra Fakultet for Informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi, ved Høgskolen i Østfold gav oss så et innblikk i hvordan studentene og Høgskolen samarbeider med Kongsberg Gruppen.

Mobiltelefon med spørsmål - Klikk for stort bilde Hallvard Mørk Tvete

Etter lunsj jobbet vi med de nye regionale planene til Østfold. Wittario, og Hanne Kjeldstadli Hansen ledet oss godt igjennom prosessen. Vi ble presentert 11 ulike strategier som omhandlet kompetanseområdet. Vi skulle prioritere 6 strategier som vi mente var viktigst for Østfoldsamfunnet. Målet fremover er jo sikre bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Østfold!