Digital portal for regionale kompetanseindikatorer

Rapporten «Regionale kompetanseindikatorer», som foreslår ett sett med indikatorer som kan brukes for opparbeiding av kunnskapsgrunnlag for regional kompetansepolitikk, er nå på nett.

HK-dir har satt strøm på rapporten Regionale kompetanseindikatorer.

Indikatorsettet danner grunnlag for videre analyser, dialog og felles forståelse av regionenes kompetansestatus. Samt for måling- og sammenlikning av kompetanse mellom de forskjellige fylkene. 

Det var en arbeidsgruppe, etablert etter initiativet til fylkeskommunale nettverk for regional kompetansepolitikk og støttet av Kommunal- og distriktsdepartementet som har utarbeidet rapporten. Trøndelag fylkeskommune har ledet dette arbeider der Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommuner, Panda analyse og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har vært involvert.

Satt strøm på rapporten

Nå har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, med Remi Mikalsen i spissen, har satt strøm på rapporten. Det er nå programmert en online-versjon hvor man finner ulike webrapporter og grafikker og kan filtrere ulike data.

Per Jorulf Overvik, Trøndelag fylkeskommmune og Remi Mikalsen, HK-dir presenterer regionale kompetanseindikatorer på EVU-forum i Bergen

Sjekk rapporten her.

Les mer her.