Vi innoverer

Kompetanseforum Østfold bygger bro mellom utdanning og næringslivet, og er et innovativt samskapningsverktøy for å tenke nytt om innhold, struktur og metodikk innen kompetanse.

Gunhild Rosnes  

Mange aktører har ansvar for å realisere kompetansepolitikk, men ingen har ressursene alene til å løse disse komplekse utfordringene, de løses best sammen. 

Resultatene skapes ikke nødvendigvis i Kompetanseforum Østfold, men som et resultat av Kompetanseforum. I Kompetanseforum deltar folk fra ulike sektorer for å bygge kunnskap, skape og utvikle viktige relasjoner, og for å sørge for forankring i egen organisasjon. Dette bidrar til at framtidens kompetansebehov gjenspeiles i utdanningene. Det betyr til syvende og sist at virksomheter har tilstrekkelig relevant kompetanse, og at den enkelte medarbeider har en kompetanse som sikrer arbeid. 

Hvorfor er dette innovasjon? 

– Innovasjon er «bottom up». Du kan ikke styre innovasjon, du kan ikke bestemme det ovenfra – det skjer nedenfra. Og man kjenner ikke innovasjon før den er skapt. Vi startet før vi visste hva vi skulle lage og om det funket. Det er tankegodset og prosessene som er viktig, sier Elena Rosnes, koordinator for Kompetanseforum Østfold og spesialrådgiver innen kompetansepolitikk i avdeling for entreprenørskap og næringsrettet kompetanse. 

Innovasjon er en betegnelse på menneskeskapt endring av verdiskapende aktiviteter. Når vi setter sammen ulike mennesker fra forskjellige sektorer får vi de riktige svarene på hvordan utdanningene bør være i fremtiden. Det er da det skapes noe nytt og nyttig, noe som løser behov og leder til endring til det beste for virksomhetene, samfunnet og individet, sier Rosnes.  
 
Rosnes understreker at å teste ut ting i småskala og skape rom for å lære er vesentlig.  

– Det er viktig med bredden. I den tradisjonelle partnerskapsmodellen begrenses vanligvis aktørene, mens i Kompetanseforum gir vi plass til et stort mangfold av aktører fra ulike sektorer og i tillegg legger vi til rette for samskapning.

Innovasjon og samarbeid internt i fylkeskommunen.

– Kompetanseforum Østfold har ført til innovasjon også innad hos oss i fylkeskommunen. Først i Østfold fylkeskommune og nå i Viken, og har vært til inspirasjon for resten av landet, sier Rosnes.

Kompetanseforum Østfold har vært også brobygger mellom rådsområdene utdanning og kompetanse og næring og tannhelse.   
– Der det tidligere har vært stor grad av silotenkning, har prosjektet i stor grad åpnet for transparente og gode samarbeid mellom utdanning og kompetanse og næringsområdet. Det at vi står mer samlet, har gitt oss som fylkeskommune en mer solid plattform å jobbe ut fra i samarbeidet med eksterne aktører, sier Jim Lindquist, seniorrådgiver i avdeling for regional kompetanseutvikling og samhandling. 

Nye verktøy så dagens lys under koronapandemien

Aktivitetene til Kompetanseforum Østfold ble opprettholdt selv om Norge stengte ned som følge av koronapandemien.  
– Vi testet ut og brukte nye ting, som Escape history-spill, digitale speed-date, digitale bedriftsdager, Miro, Padlet etc. Sammen med DigitalNorway har vi utviklet kompetanseverktøy for bedrifter som vil satse på digital kompetanse .  Å skape rom for læring og bruke tid på relasjoner er vår vei, fortsetter Rosnes. 
 

Til toppen