Utviklingsverksted "Fremtiden er her - grip mulighetene!"

25. januar arrangerte Kompetanseforum Østfold utviklingsverksted for kommunale ledere og fagansatte med ansvar for oppvekst og utdanning i Simulatorsenteret på Halden Innovation Park.

Mari Kristine Buckholm  

– Vi har lært at det framover blir viktig å lage gode strategier. I kommunal sektor tenker vi ofte veldig langsiktig, med fireårsplaner og politiske behandlinger. Men nå må vi i mye, mye større grad tenke strategi og kortere intervaller på arbeidet vårt, sier Helen Mollatt, nestleder for kommunalområdet levekår i Rygge kommune.

Hun var en av deltakerne på gårsdagens utviklingsverksted i regi av Kompetanseforum Østfold. Temaet var: Digitalisering endrer samfunnet vårt i rekordfart. Er skolene rustet for å imøtekomme arbeidsmarkedsbehovet i dagens verden?

Å tenke utenfor boksen

– Tradisjonell silotenkning står i kontrast til den kreative, innovative og samarbeidsdrevne kompetansen som kreves i dagens samfunn. Mulighetene ligger mellom siloene. Dette er den første av flere utviklingsverksteder, som har fokus på hvordan oppvekstfeltet kan forholde seg til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, forklarer koordinator i Kompetanseforum Østfold, Elena Rosnes.

Hensikten med det første verkstedet var å skape en felles forståelse for problemstillingen, definere konkrete barrierer og muligheter, samt bli inspirert til å tenke utenfor boksen.

Det menneskelige aspektet

Blant foredragsholderne var direktør i PwC Consulting Helene Holand, som jobber med endringsledelse, strategi, implementering og omstilling. Hun tok blant annet tok opp hvordan arbeidet med strategi og kultur påvirkes av den digitale transformasjonen:

– Det er hardt arbeid hele veien som gjelder og det er viktigere enn noen gang å ha en plan for hvordan man skal håndtere endringene. Da må man etablere mekanismer som gjør at man får diskutert strategien oftere. Når konkurrenten din endrer seg eller det skjer endringer i markedet, må man være i stand til å gjøre endringene som kreves.

Holand er spesielt opptatt av å trekke frem det menneskelige aspektet i endringsprosessene.

– Man snakker mye om det digitale skiftet, men digitalisering har vi hatt veldig lenge. Du kan ikke sette bort dette til en IT-sjef, for det handler om hvordan de ansatte tar i bruk teknologien og hvordan brukernes behov endrer seg, påpeker hun.

Millenniumsgenerasjonens inntog

I tillegg til Holand, hadde grunnlegger og daglig leder av Future Leaders Elin Nørve, tatt turen til Halden Innovation Park for presentere de fremtidige unge ledernes perspektiv.

– Om tre år kommer halvparten av verdens arbeidskraft til å bestå av millenniumsgenerasjonen. Det gjør at vi er nødt til å begynne å spille mer på de unges premisser. De unge har vokst opp med en helt annen forståelse av det å ønske seg noe – og så få det, mens våre foreldre ønsket seg noe, la ned hardt arbeid – og så fikk det.  Det gjør at innstillingen i næringslivet er at man forventer resultater veldig, veldig fort, forteller Nørve.

– Hvis man klarer å bygge kultur og omstille organisasjonsmodellene til å være dynamiske og kontinuerlig kunne utvikle seg, er man inne på noe, understreker hun.

Inspirert og motivert

Etter endt verksted, med høyaktuelle presentasjoner, diskusjoner og kreativ prosess satt sammen av samarbeidspartnerne Østfold fylkeskommune, NAV Østfold, KS, Atea og Smart Innovation Norway, var deltakerne svært fornøyde.

– Vi har fått overraskende mye ut av å være med her. Det å være en del av et slikt nettverk, gjør at man både blir inspirert og motivert for det spennende arbeidet foran oss, kommenterer Helen Mollatt.

 

Denne artikkelen var først publisert på Smart Innovation Norway nettsider, og er gjengitt med tillatelse.

Til toppen