Til tiendeklassinger som stresser før søknadsfristen

Arbeidslivet er langt, og generasjonen som velger retning på videregående nå vil mest sannsynlig stå i jobb mye lenge enn det man gjør i dag. Og det er stor sannsynlighet for at man kommer til å bytte både jobb og yrke flere ganger i løpet av sitt yrkesliv.

Vera Rosnes  

Det som da bør være viktig å tenke på for våre femtenåringer i dag, er at de først og fremst fullfører videregående.

Så når det kommer til selve valget.  Det er lettere å velge retning hvis du har funnet noe du liker og som du vil aktivisere seg med. Hvis man ikke har det, så velg noe som du har litt interesse i og som du tror du kan gjennomføre. Ikke glem å sjekke yrkesfaglige linjer for eksempel – de er ikke så teoritunge og gir deg raskere smaken av arbeidslivet.

Det er også lurt å orientere seg i hvilke yrker er etterspurt nå og framover. Arbeidslivet i vår region vil i årene fremover trenge arbeidstakere med en mengde forskjellige typer fagkompetanse innen ulike yrkesfag, både fagarbeidere og de med høyere utdannelse.

De fem næringene som sysselsetter flest i Norge er helse- og sosialtjenester, varehandel, industri, bygg- og anleggsvirksomhet og undervisning. Blant disse er det størst mangel på arbeidskraft innen helse- og omsorgstjenester, deretter kommer bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel, industri, og overnatting og servicevirksomhet. Personer med kompetanse innenfor de ovenfor nevnte næringene vil altså være sterkt ønsket i vår region framover.

Hvis vi ser på spesifikke fagretninger, så forteller NHOs medlemsbedrifter at det er aller størst etterspørsel etter kompetanse fra fagene teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. SSB statistikk og NAVs bedriftsundersøkelse viser på sin side at størst problem med å få tak i ønsket kompetanse er i helse- og sosialtjenester.

Det er også etterspørsel etter høyere kompetanse. NHOs kompetansebarometer viser at behovet for dataingeniører øker, og det en stor etterspørsel etter elektroingeniører, maskiningeniører og byggeingeniører.

Vi som jobber med å sikre at vi også i fremtiden har den nødvendige kompetansen, har tro på at teknologikompetanse er en viktig del av det som trengs for å lykkes i fremtidens arbeidsliv. I alle yrker vil samspill med maskinene være helt nødvendig, og alle fag får sitt digitale preg.

Vi må i tillegg fokusere på det vi mennesker er gode på, så som empati, omsorg og evne til etisk refleksjon. Vær sosial og aktiv og fremfor alt ikke stress. Det er ikke lenger sånn at du velger en utdanning og blir i en jobb hele karrieren.

Se her en kort filmsnutt om fordelene med å velge yrkesfag.

Til toppen