Regional kompetansepolitikk i fokus

Regionalt kompetansearbeid er del av det nasjonale arbeidet med å sikre at alle har relevant kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet.

Klikk for stort bilde Elena Rosnes  

OECD pekte i 2014 på manglende samhandling på tvers av næring og utdanning og manglende ansvarliggjøring av det regionale nivået i kompetansepolitikken. Nasjonale myndigheter har fulgt dette opp i ettertid blant annet gjennom Nasjonal kompetansestrategi (2017) og pågående kompetansereformen, som gir fylkeskommunene et utvidet ansvar på kompetansefeltet.

Det nasjonale pilotprosjektet «Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i regionale arbeidsmarkeder. Del 2» anbefalte tre felles pilarer for fylkeskommunenes regionale kompetansearbeid:

  • En regional kompetanseplan/strategi
  • Et regionalt kompetanseforu
  • Et regionalt kunnskapsgrunnlag

For å styrke fylkeskommunens kompetansepolitiske ansvar og samordningsrolle ble det etablert et fylkeskommunalt nettverk for regional kompetansepolitikk. En dialog arena for bedre kunnskapsdeling mellom regionene og nasjonale aktører.

Fylkesrådmannskollegiet ga sin tilslutning til 3 pilarer og til fylkeskommunalt nettverket.

Østfold/Viken fylkeskommune er sammen med Hordaland/Vestland og Trøndelag fylkeskommuner er første arbeidsutvalg for dette nettverket. Vi ser fram til å få fart på dette.

Se programmet til kickoff-samling her. (PDF, 387 kB) (PDF, 387 kB)

Neste samling er 20. januar 2020

Til toppen