Mener den digitale kompetansen må være både bred og spiss

Digital kompetanse må inn i alle fag. Det er et av budskapene som kom fram på Kompetanseforum Østfolds kunnskapsdag nylig.

TENKT DIGITALT: Camilla AC Tepfers ga flere råd på kunnskapsdagen. BEGGE BILDER: Dinamo 

Det spås store endringer i arbeidslivet på grunn av de nye «omveltende» teknologier. Arbeidsmetoder og prosesser endrer seg og organisasjoner har andre behov i dag enn bare for få år siden. Hvordan påvirker det forskjellige bransjer og deres kompetansebehov? Og hvordan endrer det selve læring? Hva vil det ha å si for arbeidslivet, ledere, arbeidstakere, tillitsvalgte, ja for oss alle?

Det var noen av spørsmålene som ble stilt under kunnskapsdagen arrangert av Kompetanseforum Østfold nylig. Tema var teknologi og læring i framtidens arbeidsliv.

For å omstille Østfold, sikre veksten og sikre oss alle jobber må innsatsen komme fra flere hold. Bedriftsledere må se nytten av å videreutdanne ansatte, arbeidstakerne må være forberedt på et arbeidsliv med livslang læring og myndighetene bør målrette de økonomiske insentivene for nettopp livslang læring. 

Sørg for bred digital kompetanse

En av deltakerne på fagdagen Camilla AC Tepfers. Hun er partner og gründer i inFuture, og medlem av Regjeringens ekspertutvalg for etter- og videreutdanning. Hun snakket om nye kompetansebehov i digitaliseringens andre bølge.

- Det er viktig å sørge for både spiss og bred digital kompetanse. Få digital kompetanse inn i alle fagene, sa hun.

Et lignende budskap kom fra Dag Arthur Aasbø som er direktør Organisasjon og samfunnskontakt på Borregaard. 

Aasbø sitter også i regjeringens utvalg for etter- og videreutdanning.
- Du må være god i fagene, fordyp deg i faget. Digitalisering vil infiltrere alle områder og sektorer. God samhandling er viktig, sørg for at fagene bringes sammen, sa han.

Viktig framtidskompetanse

Camilla Tepfers nevnte videre fire eksempler på viktig framtidskompetanse:

  • Skaperkraft
  • Informasjonskyndighet
  • Fordypningsevne
  • Sosial kompetanse

Et råd fra Nils Ola Bark, utviklingsdirektør i Atea Norge var «å la folk utfolde seg frivillig, men stil krav til nysgjerrighet og villighet til å lære».

Livslang læring

Et annet sentralt spørsmål blir hvordan man klarer å lage systemer for etter- og videreutdanning, når læring egentlig er svært individuelt.

Tomas Myklebust, spesialist i nevropsykologi ved Ullevål sykehus sa følgende:

- En leder må skape et klima at læring skal skje. Og så er det individuelt ansvar. Det er bare vi selv som vet hvilke læringsmåter som fungerer best for oss, sa han.

Kvinnelig foredragsholder på scenen i stor konferansesal - Klikk for stort bilde Dinamo  

Av: Elena Rosnes og Pål Vikesland

Til toppen