Klar koronaeffekt på arbeidsmarkedet

Ferske tall fra NAVs bedriftsundersøkelse viser at arbeidsgiverne i Øst-Viken vil mangle kvalifisert arbeidskraft i 2021.

  Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken Sigmund Haugedal  

Det er fortsatt innenfor helse, pleie og omsorg at det er mest utfordrende for virksomhetene å få tak i arbeidskraft. Årsaken er for få eller ingen kvalifiserte søkere til stillingene. Bygg- og anleggsvirksomhet følger deretter, men her er etterspørselen etter arbeidskraft mer enn halvert siden 2019.

Resultatene fra undersøkelsen bekrefter inntrykket vi har av situasjonen på arbeidsmarkedet. Vi har lagt bak oss et år med et rekordhøyt antall ledige og permitterte, og selv om vi ser at pilene nå er i ferd med å peke oppover, er arbeidsmarkedet fortsatt i ubalanse. Det gir også utslag i hva slags arbeidskraft som er mest etterspurt, sier direktør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen. 

Ifølge bedriftene er det vanskeligst å få tak i nok sykepleiere. I øyeblikket er det en estimert mangel på 741 sykepleiere i Øst-Viken. De fem neste yrkene på listen er: andre helseyrker (219 personer), spesialsykepleiere (197), legespesialister (173), tømrere og snekkere (137) og sveisere (111).

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft i Øst-Viken er på 3300 personer. I 2019 var mangelen på arbeidskraft nesten 6000 personer i regionen, noe som betyr at etterspørselen etter arbeidskraft nærmest er halvert i pandemien-perioden.

Mange bedrifter tror på økt bemanning det neste året 

28 prosent av bedriftene i Øst-Viken forventer økt bemanning det kommende året. Samtidig venter 9 prosent en nedgang, mens 63 prosent forventer uendret bemanning de neste 12 månedene. Det betyr at en nettoandel på 19 prosent av bedriftene i Øst-Viken forventer økt bemanning.

Det er bedriftene innenfor næringsgruppene bygge- og anleggsvirksomhet (48 prosent), informasjon og kommunikasjon (40 prosent), og overnatting- og serveringsvirksomhet (28 prosent) som har størst nettoandel virksomheter som forventer økt bemanning.

Klar koronaeffekt

Nytt av året er at vi har spurt virksomhetene om hvilken betydning pandemien har hatt for bemanningen i deres bedrift. 58 prosent av bedriftene i Øst-Viken svarer at deres virksomhet ikke har vært direkte påvirket av koronasituasjonen, mens 28 prosent sier at de har måttet permittere ansatte.

Det er virksomhetene på Romerike som har vært mest berørt og har permittert flest i denne perioden. Bedriftene i Nedre Viken, som omfatter kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Rakkestad, Hvaler, Halden og Aremark, har vært minst påvirket av koronasituasjonen. 65 prosent av virksomhetene sier at de ikke er blitt direkte påvirket, mens 10 prosent av bedriftene har permittert ansatte i perioden.

Les mer på NAV Øst-Viken sin sider.

Til toppen