Julehilsen

  Tusen takk for godt samarbeid i 2021!

Kjære deltakere i Kompetanseforum Østfold og samarbeidspartnere!

Også 2021 har vært spesielt for oss alle - den nye normalen. Og det har vært et innholdsrikt år for Kompetanseforum Østfold.

De siste 10 år har vi sagt at endringer er det eneste som er konstant. Og som om det ikke var nok, så ble fra i fjor også usikkerhet den eneste sikkerheten.

De siste 20 måneder av pandemien har satt oss alle i en kollektiv transformasjon med følger som de fleste ikke har noen anelse om. Men vi har lært en del om hvordan håndtere usikkerhet og å være tilpasningsdyktige.

Dere deltakere i Kompetanseforum og samarbeidspartnere utvikler kunnskap sammen, skaper viktige møteplasser, prøver å løse floker (og det er flokker av floker!) og foreslår løsninger som er avgjørende for å møte kompetanseutfordringene og sikre fremtiden for den enkelte og samfunnet.

Jeg tror at de som vil lykkes fremover er folk som er optimister, er takknemlige og er komfortable med usikkerhet. Og med dagens endringstakt er evnen til å lære en vesentlig del av suksessformelen.

Når det gjelder arbeidslivet så peker flere på at fremtiden er for de virksomhetene som er kulturintelligente, endringsdyktige og som har blitt til lærende organisasjoner. 

Læring er avgjørende for å holde seg på topp, men bare hvis vi gjør det sammen og har det gøy med det.

Det er mange ukjente brikker i bevegelse i verdensbildet nå, og dette gjør det vanskelig å få overblikk over situasjonen og enda mer krevende å forutsi konsekvensene. Men jeg håper at det kommende året vil bringe oss optimisme, og gir oss mental styrke og litt flaks som vi trenger å ha med oss videre framover.

Tusen takk for godt samarbeid i 2021!

Ønsker alle dere en god jul og godt nytt år!

Elena Rosnes, koordinator for Kompetanseforum Østfold

Til toppen