Hvilken linje å velge i videregående?

Snart skal årets 10-klassinger velge videregående skole. Hvilken utdanning bør de velge?

1. mars er frist for å søke videregående skole. Arbeidsmarkedet vil være usikkert i flere år fremover. Aller tøffest blir det for unge uten utdannelse. I vår uforutsigbare tid trenger ungdommen all vår hjelp med utdanningsvalg og gjennomføring av utdanning. Elena Rosnes  

Kompetanseforum Østfold jobber med å bidra til at unge i vår region får kompetanse som ruster dem best mulig for fremtiden. Derfor får vi av og til spørsmål om hvilken kunnskap og hvilken utdanning bør man satse på.

Vi har ingen fasit på hvordan fremtiden blir. Fremtiden er jo her allerede, og endringene i arbeidslivet gjør at nye jobber oppstår og de gamle tradisjonelle jobbene blir pensjonert hele tiden. Koronaen har bekreftet at vi lever i en tid der endringer er den eneste konstanten, kontinuerlig læring er den nye normalen. Men vi kan forsøke litt kvalifisert gjetning.

Vi har tro på at for å lykkes i fremtidens arbeidsliv vil blant annet teknologikompetanse bli viktig. Tekniske evner for å forstå hvordan maskiner fungerer og hvordan man skal samarbeide med dem.

Vi må i tillegg fokusere på det vi mennesker er gode på, så som empati, evne til etisk refleksjon, evne til å løse problemer og ikke minst å tenke kritisk. Behovet for å sjekke pålitelighet av informasjon og vurdere fakta kritisk er større enn noen gang.

I tillegg er det viktig å finne noe man liker, aktivisere seg med det og fremfor alt ikke stresse. Det er ikke lenger sånn at man velger en utdanning og blir i en jobb hele karrieren. Arbeidslivet er langt, og unge som velger retning på videregående nå vil mest sannsynlig komme til å bytte både yrke flere ganger og få flere utdanninger i løpet av sitt lange yrkesliv.

Det som i dag bør være viktig å tenke på for våre femtenåringer, er at de først og fremst fullfører videregående og lærer kunsten å lære. Så kan man bygge seg opp i hvilken som helst retning etter behov.

Så -- når det kommer til selve valget. Det er lettere å velge retning hvis du har funnet noe du liker. Hvis ikke, så velg noe som du har litt interesse for og som du tror du kan gjennomføre. Lurt å sjekke yrkesfaglige linjer for eksempel – de gir raskere smaken av arbeidslivet.

Hvis vi ser på spesifikke fagretninger, så ifølge NHO er aller størst etterspørsel etter kompetanse fra fagene teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. Statistikk fra SSB og bedriftsundersøkelser fra NAV viser på sin side at størst problemer med å få tak i ønsket kompetanse er i helse- og sosialtjenester.

Mange bedrifter ønsker å rekruttere fagfolk innen datateknologi. Personer med IT-kompetanse vil altså være sterkt ønsket både i vår region og i hele landet framover.

Reiseliv, hotell- og restaurantbransjen er hardest rammet av pandemien, men disse næringene er nå i rivende omstilling og kan gi spennende jobber for dagens tiendeklassinger når den tiden kommer.

1. mars er frist for å søke videregående skole. Arbeidsmarkedet vil være usikkert i flere år fremover. Aller tøffest blir det for unge uten utdannelse. I vår uforutsigbare tid trenger ungdommen all vår hjelp med utdanningsvalg og gjennomføring av utdanning.

Først publisert i Sarpsborg Arbeiderblad