Hva har vi lært av 2020, som vi kan bruke i 2021

Til tross for all elendighet i 2020 så har det skjedd mye personlig og profesjonell utvikling. Vi må ta med oss dette, for det er verdifulle erfaringer som vi trenger i bagasjen videre.

Luft  

Det COVID-19-pandemien har lært oss er at vi kan endre oss raskt, hvis vi må. Det er muligens en av de viktigste lærdommene! Og endre oss har vi gjort ganske drastisk. På mindre enn et år har vi tilpasset oss en helt ny livstil og nye arbeidsmetoder. Også konservative arbeidsplasser som tradisjonelt anså hjemmekontor som uhørt lønnet ferie fikk en brutal læringskurve, og lærte fort at det går an å jobbe vel så effektivt når man får tilpasset seg. Det har også vært en enorm transformasjon for familier og utdanningsinstitusjoner. Sosial avstand har i rekordfart tvunget mange av oss inn i flere digitale læringsprosesser både på hjemmebane, på skole og på jobb.

Hvis vi kan gjøre så mye på en så kort tid, hva er vi i stand til på lang sikt?!

Koronaen har ført til at hundretusenvis av mennesker har mistet jobben. For noen er dette en midlertidig situasjon som går over til slutt, mens for andre er det permanent og bør derfor bli starten av et nytt læringskapittel - til å bygge en ny karriere i andre bransjer. Uansett har det aldri vært en bedre tid i livet vårt til å satse seriøst på å lære nye ferdigheter eller fag. Nyttårsforsettet for 2021 ligger klart!

Kompetanseforum Østfold har de siste årene framsnakket etter- og videreutdanning, og ta i bruk kompetanseheving som et aktivt omstillingsverktøy. Vi trenger ledere med teleskop, som har fokus på langsiktig strategi og investerer i kompetanseløft for sine ansatte. Det er sikkert lurt å starte før støtteordningene fjernes.

2020 ble et år hvor vi virkelig fikk trent på og utfordret vår evne til å tilpasse oss og takle motstand. Vi satt i stressless med puter under armene og pratet om endring som aldri ble noe av, inntil vi ble kastet ut av komfortsonen. Mental styrke og tilpasningsdyktighet trenger vi å ha med oss videre i 2021 og framover.

Dette uforutsigbare og vanskelige året har fått oss til å erkjenne at vi lever i en uoversiktlig verden, der vi ikke kan verken predikere eller planlegge på samme måte som før. Samarbeid og kontinuerlig læring er et av de viktigste redskap vi har for å håndtere en usikker verden.

Det er mye vi kan lære av tunge 2020. Tar vi riktig læring nå kan vi bedre overleve 2021 og forberede oss på neste krise.

Av Elena Rosnes. Først publisert i Moss Avis.

Til toppen