Er du opptatt av bærekraft og miljø når du skal velge studium i 2021?

Her er noen grønne, bærekraftige studier i vår region som gjør deg klar til å møte fremtiden, samtidig som du kan gjøre verden renere.

Vil du studere? Søknadsfrist er 15. april 2021 Ron Levine/ Getty Images  

Grønne ingeniørstudier

Grønne ingeniørstudier ved Høgskole i Østfold. Fra høsten 2021 er det programmene bygg, maskin og elektro som vil utgjøre kjernen i ingeniørstudiene på bachelornivå. I tillegg tilbys bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse. Bachelorstudiene knyttes opp mot det internasjonale og populære masterprogrammet i Green Energy Technology

Det grønne skiftet forutsetter grønne produktutviklere og produktdesignere. Den kompetansen får du som maskiningeniør-student ved USN.

Som kjemiingeniør kan du gi et viktig bidrag inn i det grønne skiftet. Utdanningen gir deg kunnskap om fornybar energi og energieffektive industriprosesser. Sjekk med ingeniørfag ved USN.

Vil du være med på å utvikle renere og mer effektive produksjons- og renseprosesser? Vil du lære hvordan ta i bruk fornybare energikilder? Check Master of Science Energy and Environmental Technology ved USN.

Samfunnet behøver flere fagfolk som kan fornybar energiproduksjon. Sjekk bachelorprogrammer ved NMBU.

Lurer du på hvordan man kan redusere global oppvarming eller bygge hengebroer for biler? Med en utdanning innen ingeniør- og teknologifag ved OsloMet kan du være med å utvikle morgendagens løsninger.

Ved Universitetet i Oslo er det blant annet mulig å studere informatikk knyttet til bærekraftig gjenbruk av elektronikk. Ta en master i bærekraftige energisystemer. Eller lære mer om hvilke årsaker som ligger bak de mange utfordringene menneskeheten har skapt for seg selv, hvordan liv blir levd på ulikt vis i en verden i endring, og akkurat hvor innsatsen bør settes inn dersom vi skal klare å skape en bærekraftig fremtid.

Økonomi, innovasjon og ledelse 

Lær deg hvordan utvikling, endring og implementering kan gjøres med hensyn til teknologi, økonomi, organisering og bærekraft. Sjekk USNs sin Master i innovasjon og teknologiledelse.

NMBU tilbyr også et anvendt og arbeidslivsrelevant engelskspråklig masterprogram i samfunnsøkonomi og bærekraft. Sjekk her.

Få innsikt i temaene bærekraft og det grønne skiftet, og lær hvordan du kan markedsføre virksomheter som satser på bærekraft i produktutvikling og innovasjon. Sjekk Bærekraftig markedsføring hos BI.

Her finner du info om kursserie Bærekraft som konkurransefortrinn hos BI.

Sjekk også Økonomi, innovasjon og bærekraft eller bachelor Bærekraft og forretningsutvikling ved Høyskolen Kristiania.

Hva med Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold?

Miljø og natur

Årsstudiet i Natur- og miljø er en tverrfaglig utdanning ved NMBU der du får basiskunnskap om vår natur og menneskets plass i naturen.

Vil du jobbe med bærekraftig bruk av natur og aktuelle miljøspørsmål? Sjekk bachelor Miljø og naturressurser og master Miljø og naturressurser ved NMBU

Lær om dagens miljøutfordringer, og hvordan du kan bruke biologi, økologi og samfunnsfag til å forvalte naturen på en god og bærekraftig måte. Sjekk Økologi og naturforvaltning hos NMBU.

Vanskelig å velge hva du skal bli? Vurder fagskoleutdanning som utdanner for bærekraft!

Det er et praksisnært utdanningsløp, som gir deg en kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet og som kan tas i bruk fra dag én. Velg høyere utdanning ved Fagskolen i Viken, den største fagskolen i landet.

Sjekk ut Klima, energi og miljø i bygg (KEM) ved Fagskolen i Viken. Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet.

Spennende Datasenter infrastrukturteknikk ved Fagskolen i Viken. Stadig mere data lagres i «skyen», med andre ord på en server i et datasenter. Den skal helst ligge et sted med kjølig klima, billig og «grønn» strøm og politisk stabilitet, slik som Norge. Denne bransjen er i kraftig vekst her i landet.

Vil du bidra til å effektivisere byggebransjen? Velg BIM-studier ved Fagskolen i Viken, BIM-kompetanse er svært etterspurt i bygg og anleggsbransjen. Fagskolen har BIM studier innen anlegg, installasjon og konstruksjon, både heltid og deltid.

Norsk prosessindustri er et produkt av god tilgang på råvarer og billig vannkraft, fra foredling av mineraler og trevirke til våre dagers petrokjemiske industri. Fagfolk med kjemikompetanse er alltid etterspurt. Sjekk prosessteknikk ved Fagskolen i Viken.

 

utdanning.no finner du samlet informasjon om tusenvis utdanningsløp i Norge.

Nå kan du også få snakke og chatte med profesjonelle karriereveiledere i den offentlige tjenesten karriereveiledning.no

Til toppen