Digital frokost "Unge under korona"

Kompetanseforum Østfold inviterer alle som er bekymret for økende ledighet blant unge og deres fremtid.

 

Unges innpass i arbeidsmarkedet har blitt enda vanskeligere under korona. Andel ledige og permitterte har gått opp og størst økning er blant unge.

At koronakrisen skyver unge ut av arbeidsmarkedet er et stort problem for de unge. Mange får ikke starte i yrkeslivet og livet settes på vent.

Det er også problematisk for samfunnet. «Konkurser som følge av koronakrisen er en engangshendelse, men en 30-åring som faller ut av arbeidsstyrken, er 40 år med tapt arbeid. Det er langsiktige konsekvenser hvor kostnadene blir enorme», sier forsker Simen Markussen.

De som dropper ut av videregående skole og som ikke fullfører skoleutdannelsen er særlig utsatt.

De har allerede problemer med å komme inn arbeidsmarkedet når det er normalt, og nå, får de enda større vansker med å skaffe seg jobb.

Mange unge jobber i bransjer som er hardt rammet av nedstenging, og venter på bedre tider, men bør man gå på vent, når man ikke fullført utdanning?

Det er avgjørende at ledighet blant unge ikke blir langsiktig.

Hva skal gjøres?

La oss se hva tallene sier, høre hva de unge tenker selv er viktig og la oss sammen gjøre noen refleksjoner.

Mest av alt håper vi at vi kan komme med noen løsninger som vi sammen kan foreslå for myndighetene.

På menyen:

  • Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning i Viken fylkeskommune vil åpne møte.
  • Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke Ivar Horneland Kristensen vil snakke om situasjonen i handels- og tjenestenæringen
  • Kompetanseforum Østfold har bedt Fafo om å sammenstille statistikk på unge under korona med fokus på ledighet og utdanning. Vi får presentasjon av notatet.
  • Vi har invitert Sysselsetningsutvalg til å fortelle om deres nye rapport og vi har invitert et ungdomspanel til å si noe om hvordan de opplever situasjonen.
  • Frokostmøte vil ledes av Hege Aatangen, fagsjef i Virke.

PÅMELDING HER

Til toppen