Den digitale bedriftsdagen 2021

I år arrangerer Kompetanseforum Østfold en digital bedriftsdag for karriereveiledere og NAV-veiledere, tirsdag 13. april kl. 09.00-11.00.

 

Vanligvis arrangerer vi 3 bedriftsdager på våren. I 4-5 år har det vært en populær aktivitet for karriereveiledere fra ungdomsskoler, videregående skoler, voksenopplæring og NAV, som har gjort seg kjent med mange spennende Østfoldbedrifter.

I tillegg til omvisning hos bedrifter har man lært om ulike fag/bransjer og hva bedriftene legger vekt på når de skal rekruttere for fremtiden.

I år blir det digitalt

Vi har invitert ulike bedrifter for å fortelle om:

  • Framtidsutviklingen og kompetansebehov i bedriften og deres bransje
  • Hvilken utdanningsbakgrunn bedriftene etterspør og hva forventer de av fremtidige medarbeidere
  • Hvilke ferdigheter, kunnskaper og holdninger er viktig for unge å ha for å få jobb hos dem

I tillegg skal NHO Viken Oslo presentere Viken tall fra årets NHOs Kompetansebarometer.

Silvija Seres skal være moderator for bedriftspanel og skal også holde innlegg om behovet for livslang læring i en verden i rask endring.

Arrangement er åpent for karriereveiledere i Viken og NAV-veiledere i Øst-Viken. Velkommen!

Kontaktpersoner:

Maria Andersen: maria.andersen@nav.no, mobil: 47296452

Jim Lindquist: jiml@viken.no, mobil: 48022335

Elena Rosnes: elenar@viken.no, mobil: 91607692

Les her om Bedriftsdagene 2019

Les her om digital speed-date "Lær av en lærling" 2020

Til toppen