Siste nytt

Å lære å (over)leve i en digital verden

Verden endrer seg i et rasende tempo der teknologien beveger seg nesten raskere enn vår evne til å tilpasse oss. Koronakrisen har fremskyndet erkjennelsen av at digitale ferdigheter og tilpassedyktighet er noe alle bør ha. For at Norge skal kunne gjøre et stort sprang innen digital kompetanse må innsatsen komme fra flere hold, og nye løsninger må komme raskt på plass.  

Digital speed-date «Lær av en lærling»

I regi av Kompetanseforum Østfold arrangerte Borregaard, OKIndustri og Partnerskap for karriereveiledning i Østfold et spennende digitalt opplegg i dag.    

Ingen skal gå ut på dato - kompetansereform

Regjeringen la i dag fram Stortingsmelding 14, den høy aktuelle kompetansereformen «Lære hele livet».     

Hva slags kompetanse ønsket Viken-bedrifter støtte til under koronautbruddet?

Det er ikke nok med mer smøremiddel når hele motoren trenger en overhaling

Norge kan nå gjøre et stort sprang ved å investere i livslang læring for alle. Men da må hele systemet endres dramatisk.  

Benytt sommeren til å studere

Det beste du kan investere i nå er deg selv

Ingenting gir bedre avkastning nå enn investering i sin egen kompetanseutvikling.  

Tiden er inne for å oppgradere arbeidsstyrken

Koronakrisen har åpnet et mulighetsvindu hvor vi har fått både tid, penger og endringer i regelboken for at kompetanseutvikling skal blomstre.  

Kompetanseutvikling i kriser

Hvordan kan man tenke på kompetanseheving av ansatte når bedrifter kjemper for å overleve og det forventes enda flere permitteringer og høyere ledighetstall framover, spør Elena Rosnes.  

Lytt til erfarne hjemmekontorfolk

Kompetanseforum Østfold har gode tips for å jobbe godt i hjemmekontor. Men vi har ingen fjellvettregler som sier hvordan du unngår å bli forstyrret.  

Til toppen